Rekultywacja terenów poprzemysłowych


Działalność związana z rekultywacją terenów obejmuje trzy fazy:

  • rekultywację przygotowawczą (dokumentacja),
  • rekultywację techniczną,
  • rekultywację biologiczną.

Rekultywacja techniczna polega na:

  • właściwym ukształtowaniu terenu,
  • uregulowaniu stosunków wodnych,
  • odbudowaniu lub zbudowaniu niezbędnych dróg,
  • odtworzeniu gleb, umocnieniu skarp,
  • stworzeniu obudowy biologicznej.