Misja, Wizja, Cele


Stawiamy sobie za cel łagodzenie skutków przemysłowej działalności człowieka
oraz przywracanie środowiska naturalnego, które nas otacza do stanu
jakie było przed rozpoczęciem koniecznej działalności przemysłowej mając na uwadze,
że żyjemy i działamy w środowisku pożyczonym od naszych następców.

Jesteśmy blisko Klienta - tworząc z Nim i dla Niego, blisko człowieka i natury.