Kontakt


Barosz Gwimet Sp. z o.o.
ul. Zana 67, 44-321 Marklowice
NIP: 6472067405

tel.: +48 (32) 455 00 33-34
fax : +48 (32) 455 00 35
biuro@barosz.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000096288
Kapitał zakładowy: 990 000,00 PLN