Certyfikaty


Celem naszej działalności jest zaspokajanie potrzeb klientów w zakresie rekultywacji terenów poprzemysłowych, produkcji kruszyw i usług budowlanych, zaś najważniejszym kryterium oceny tej działalności jest zadowolenie naszych klientów.
Zapewniamy naszym klientom rzetelność i profesjonalizm w zakresie wytwarzanych wyrobów poprzez ciągły proces doskonalenia w obszarach jakości, elastyczności, szybkości oraz optymalizacji kosztów.

Szczególne znaczenie w naszej działalności ma:

  • poznawanie, kreowanie i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów na wszystkich etapach współpracy,
  • uzyskiwanie całkowitej zgodności jakości wytwarzanych wyrobów z wymaganiami klientów,
  • nieustanne podnoszenie jakości wytwarzanych wyrobów z przestrzeganiem norm prawnych,
  • doskonalenie współpracy z placówkami i instytucjami naukowo-badawczymi w zakresie podnoszenia jakości wyrobu,
  • realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju firmy w płaszczyźnie organizacyjnej i technologicznej,
  • doskonalenie profesjonalizmu załogi.