Nagrody i wyróżnienia


Uzyskaliśmy kilka znaczących wyróżnień,
przyznanych przez instytucje renomowane w dziedzinie ekologii, m.in.

 • "Ekolaury" Polskiej Izby Ekologii - 2002r. (za wdrożenie nowoczesnej metody rekultywacji i zagospodarowania stożkowego zwałowiska odpadów powęglowych); 2009/2011 r. (za alternatywne kruszywo drogowe - produkt uboczny z górnictwa węgla kamiennego)
 • "Ekolaury Dekady" Polskiej Izby Ekologii - 2011r. (za wdrożenie nowoczesnej metody rekultywacji i zagospodarowania stożkowego zwałowiska odpadów powęglowych)
 • wyróżnienie Wydawnictwa Ekoprofit "Jakość dla środowiska" - 2001 r.,
 • Nagroda Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów za rozwiązania w dziedzinie odnowy środowiska - 2001 r.
 • "Panteon Polskiej Ekologii" Minister Środowiska i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - 2003 r.
 • Nagroda "za połączenie działań w dziedzinie ochrony środowiska z pracą na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz współpracę z Polską Izbą Ekologii" Polskiej Izby Ekologii - 2004 r.
 • Nagrody w konkursie "Orły Polskiego Budownictwa" - II miejsce 2009 r., I miejsce 2010 r.
 • Wyróżnienie "Za działalność w dziedzinie ochrony środowiska oraz współpracę z Polską Izbą Ekologii" - 2009 r.
 • Wyróżnienie "Za zasługi dla województwa śląskiego" - 2012 r.
 • Nagroda za jakość - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach - 2012 r.
 • Ogólnopolski certyfikat "Rzetelni w Bizniesie" - 2012 r.