Rekultywacja biologiczna


Rekultywacja biologiczna obejmuje zabiegi neutralizacji gruntu, zatrawienia, zalesienia, nawożenia podstawowego i uzupełniającego

  • Zalesienie przez wielogatunkowe drzewostany tworzy środowisko leśne, w tym glebę i specyficznę mikroflorę i lokalny mikroklimat.
  • Zatrawienie metodą hydroobsiewu pozwala na odbudowanie silnej, żywotnej odpornej szaty roślinnej w miejscach pozbawionych naturalnej zieleni.

Rekultywacja biologiczna - zadrzewienie czy hydroobsiew na rekultywowanych terenach spełnia funkcję:

  • przeciwerozyjną,
  • glebotwórczą,
  • produkcyjną (zadrzewienie),
  • sanitarną (zadrzewienie).

Efekty prowadzonych prac rekultywacyjnych przyczyniają się przede wszystkim do poprawy jakości podstawowych komponentów środowiska:

  • powietrza,
  • wody,
  • gleby.