Eksploatacja i sprzedaż kruszyw


Prowadzimy eksploatacją i sprzedaż kruszywa z hałdy KWK "Marcel" w Radlinie.

Oferujemy kruszywo:

 • do budowy skarp, nasypów i dróg,
 • do budowy placów sportowych, kortów itp.,
 • do produkcji materiałów budowlanych,
 • do nawierzchni gospodarczych i składowisk,
 • do rekultywacji,
 • jako podsypką pod nawierzchnią ostateczną.

 • Na produkowane kruszywa posiadamy:
 • Wyniki kompleksowych badań kruszywa z oceną możliwości wykorzystania - AGH Kraków POBIERZ ...
 • Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej Nr HR/B/98/2013 - PZH Warszawa POBIERZ ...
 • Atest higieniczny HK/B/0936/02/2012 - PZH Warszawa POBIERZ ...
 • Aprobatą techniczną IBDiM Nr AT/2004-03-1723 (wyd.II) - IBDiM Warszawa POBIERZ ...
 • Raport z badań nr K/1260/07 - "Labotest" Katowice POBIERZ ...