Zagospodarowanie terenów powęglowych


Wykorzystujemy nowoczesne technologie budowy obiektów rekultywacyjnych z wykorzystaniem odpadów powęglowych, uwzględniając wszystkie wymogi ochrony‚ środowiska opracowaną przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Podstawowe założenia technologii:

  • prowadzenie rekultywacji w sposób systemowy i zorganizowany, tzn. aby nie zachodziła konieczność powtórnego przemieszczania materiału,
  • budowanie warstwami od granic, co pozwala prowadzić od strony zewnętrznej proces rekultywacji szczegółowej,
  • ukierunkowanie przepływu wód,
  • retencja wód opadowych - zatrzymanie całości wód opadowych na terenie budowy
  • stały monitoring obiektu (badanie stanu termicznego, stopnia zagęszczenia, ustalanie stanu rekultywacji oraz badanie wód mających kontakt ze zwałowiska.

Do robót związanych z budową obiektów rekultywacyjnych wykorzystujemy nowoczesny wysokowydajny sprzęt ciężki, gwarantujący duże możliwości techniczne oraz niezawodności.